معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

جذب نیروی دستیار پژوهش
۱۹ تیر ۱۴۰۳ | ۰۷:۰۲

جذب نیروی دستیار پژوهش

اختصاص گرنت تشویقی مقالات
۲۷ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۳:۰۲

اختصاص گرنت تشویقی مقالات

حمایت از طرح های فناورانه
۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ۰۹:۲۲

حمایت از طرح های فناورانه

کسب مجوز مرکز رشد فناوری سلامت
۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ۰۸:۵۴

کسب مجوز مرکز رشد فناوری سلامت