معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

سهم من از جوانی ایران
۰۳ آبان ۱۴۰۲ | ۰۹:۵۶

سهم من از جوانی ایران

رویداد هوش مصنوعی و سلامت
۰۱ آبان ۱۴۰۲ | ۰۷:۵۴

رویداد هوش مصنوعی و سلامت