معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

عضویت در کمیته CCM
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | ۰۹:۳۰

عضویت در کمیته CCM

کاربرد GPT Chat در تحقیقات
۰۶ خرداد ۱۴۰۲ | ۰۷:۱۵

کاربرد GPT Chat در تحقیقات