معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

کنگره سالانه سلامت هوشمند ایران
۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۱:۵۶

کنگره سالانه سلامت هوشمند ایران

کیت تشخیصی کرونا
۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۴

کیت تشخیصی کرونا

اولین سمپوزیوم بین المللی DNA
۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۹:۲۸

اولین سمپوزیوم بین المللی DNA