معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

وبینار شاخص های جدید اسکوپوس
۰۹ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۴

وبینار شاخص های جدید اسکوپوس

کووید ۱۹
۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۵۸

کووید ۱۹

وبینار اخلاق در پژوهش
۰۵ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۳

وبینار اخلاق در پژوهش