کووید ۱۹

۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۵۸ کد : ۱۸۱۵۰ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۶۷۲
کووید ۱۹

جدیدترین اخبار و اطلاعات مربوط به کووید 19را می توانید در لینک /https://corona.research.ac.ir کمیته ساماندهی تحقیقات کووید 19 مشاهده کنید

بهترین منابع اطلاعاتی جهانی کووید19 را در این آدرس https://nih.tums.ac.ir/Item/1183    دنبال کنید

داشبورد سازمان بهداشت جهانی در زمینه توصیه های مربوط به کووید- "۱۹

https://extranet.who.int/COVID-19recommendations

https://extranet.who.int/COVID-19recommendations
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODgyYjRmZjQtN2UyNi00NGE4LTg1YzMtY
zE2OGFhZjBiYzFjIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4M
GFmYjU5MCIsImMiOjh9&pageName=ReportSection729b5bf5a0b579e86134

 

 

 

 

 

 

رصد مقالات مربوط به کووید 19 لینک
شماره هفدهم
شماره هجدهم
شماره نوزدهم
شماره بیست و سه
شماره بیست و چهار

 

 

 

کمیته ساماندهی تحقیقات کوید 19 در کشور لینک

گزاره برگ 30

گزاره برگ 31
گزاره برگ 32
گزاره برگ شماره 37
گزاره برگ شماره 39
گزاره برگ 40
گزاره برگ 41
گزاره برگ 44  بیمارى قارچى موکورمایکوزیس و کووید-19
گزاره برگ 45
   

 

فراخوان های مرتبط با کوید 19 لینک
فراخوان معرفی بهترین های پژوهش حوزه کووید 19
فراخوان طرحهای تحقیقاتی کووید 19   (نیماد)
فراخوان مقاله با موضوع مدیریت بحران کرونا

 

اولویت های پژوهشی مربوط به تحقیقات کووید 19
ویژه نامه ای با عنوان "پدافند غیرعامل و کووید "
 

 

 

کارگاهها و وبینارهاو اطلاعیه های مربوط به کوید 19 لینک

سلسله وبینارهای تازه های علمی کووید ۱۹

میزگرد درمان در بیماری های کووید ،چالش ها ، راهکارها و سو ءبرداشت از تحقیقات علوم پایه

وبینار چالش های پیش روی اجرای فاز سه بالینی واکسن ایرانی کووید-19

اولین نشست بررسی ابعاد روانی -اجتماعی رفتارهای پیشگیرانه از کووید۱۹

فراخوان همایش ملی- علمی" کرونا در آینه قرآن و اندیشههای فقهی و حقوقی "
وبیناریک روزه کووید 19 و چالش های واکسیناسیون آن 11 مهر 1400
همایش کشوری کووید19  تاریخ 20 و21 آبان

 

کلید واژه ها: کوید 19 رصد مقالات مربوط به کوید 19 گزاره برگ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک


نظر شما :