اختصاص گرنت تشویقی مقالات

۲۷ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۳:۰۲ کد : ۴۴۱۹۶ اخبار اسلایدی اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۰۰
اختصاص گرنت تشویقی مقالات

به استحضار می رساند، اختصاص گرنت تشویقی مقالات به طور ویژه برای کلیه اعضای محترم هیئت علمی در تاریخ 23 / 03 / 1403 در جلسه 718 شورای پژوهشی به شرح ذیل مصوب گردید:

*گرنت مقاله اول اعضای محترم هیئت علمی جدیدالورود:

در صورتی که تا 2 سال اول استخدام و بدون پروپوزال، مقاله با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی اراک ارائه دهند به شرط نویسنده اول یا مسئول بودن و رعایت اخلاق نشر و شرایط نویسندگی، طبق نمایه های زیر، حق التشویق به شرح ذیل تعلق می گیرد:

- مقاله با نمایه DOAJ و پایین تر 1 میلیون تومان

- مقاله با نمایه اسکوپوس 2 میلیون تومان

- مقاله با نمایه پابمد 3 میلیون تومان

- مقاله با نمایه ESCI 4 میلیون تومان

- مقاله با نمایه ISI 5 میلیون تومان

درصورتی که پروپوزال طرح تحقیقاتی ارائه شود:

-طبق دستورالعمل جدید انجام طرح های تحقیقاتی، علاوه بر هزینه مصوب، 10 میلیون تومان تشویقی بدون افزایش تعهدات تعلق می گیرد و بررسی طرح تحقیقاتی هیئت علمی جدیدالورود خارج از نوبت در کمیته اخلاق انجام می شود.

 *گرنت تشویقی طرح های تحقیقاتی مرور سیستماتیک و متاآنالیز با شرایط ذیل مصوب شد:

- تا 2 مورد پروپوزال مرور سیستماتیک و متاآنالیز در سال، هر پروپوزال تا سقف 15 میلیون تومان پرداخت خواهد شد. بررسی خارج از نوبت در کمیته اخلاق با  شرط اینکه پروپوزال در هسته مطالعات ثانویه مطرح و داوری شده باشد. تعهد چاپ مقاله الزامی است.

- در مورد کمیته تحقیقات دانشجویی 1 پروپوزال مرور سیستماتیک و متاآنالیز در سال، تا سقف 15 میلیون تومان پرداخت خواهد شد. بررسی خارج از نوبت در کمیته اخلاق با  شرط اینکه پروپوزال در هسته مطالعات ثانویه مطرح و داوری شده باشد. تعهد چاپ مقاله الزامی است.

*گرنت تشویقی طرح های تحقیقاتی محصول محور:

هر طرح تحقیقاتی با تولید یک محصول فناورانه می تواند تا 100 میلیون تومان اعتبار دریافت کند. در واقع اضافه بر سقف مصوب طرح های تحقیقاتی دانشگاه، بر حسب نوع و محصول خروجی مبلغ 10 تا 30 میلیون تومان تشویقی پرداخت خواهد شد.

*تشویق دانشکده های موفق در هفته پژوهش (به لحاظ تعداد مقالات چاپ شده و تعداد محصولات فناورانه یا ثبت اختراع):

افزایش 50 درصدی مبلغ مصوب طرح های تحقیقاتی شورای پژوهش دانشکده های دارای تفویض اختیار بر حسب میزان افزایش مقاله در مقایسه با سال گذشته صورت می گیرد.

کلید واژه ها: گرنت گرنت پژوهشی گرنت مقالات گرنت طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک اراک تحقیقات و فناوری معاونت تحقیقات


نظر شما :