اعضای شورای HSR

تعداد بازدید:۱۵۸

اعضای شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت (HSR) دانشگاه علوم پزشکی اراک به شرح ذیل می باشد:

سمت شورا نام ونام خانوادگی
   
   
   
   
   
   
   
   

 

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۳۹۷