فرم عضویت در کمیته تحقیقات دانشجویی

تعداد بازدید:۱۶۵

برای عضویت در کمیته تحقیقات دانشجویی می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید.

علاقمندان میتوانند برای اطلاع بیشتر به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند.

برای پرکردن فرم لینک زیر را کپی کنید:

https://forms.gle/XNSEsgCrWieqp3M58

یا

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Q1_04uV3zDFB5acHIeYzY7RsskNAZoIfeXDuQ_6rqomkyw/viewform?usp=sf_link

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۹