اعضای شورای مرکزی

تعداد بازدید:۱۸۸۵

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

دانشکده

۱

امیرحسین موسوی(دبیر)

پزشکی

پزشکی

۲

علی میرصفی

پزشکی

پزشکی

۳

محمد امینی

پزشکی

پزشکی

۴

علیرضا دودانگه

رادیوتراپی

پیراپزشکی

۵

میعاد حمریان

رادیولوژی

پیراپزشکی

۶

فاطمه سادات حسینی

پزشکی

پزشکی

۷

نگار باقی

رادیوتراپی

پیراپزشکی

۸

پردیس حیدری

رادیوتراپی

پیراپزشکی

۹

زهرا اسماعیلی

رادیوتراپی

پیراپزشکی

۱۰

فاطمه خدادادی

رادیوتراپی

پیراپزشکی

۱۱

مائده پور قاسم

کاردرمانی

پیراپزشکی

۱۲

شقایق نادمیان

رادیوتراپی

پیراپزشکی

۱۳

عرفان توفان  

دندانپزشکی

دندانپزشکی

۱۴

گلنوش جهانمردی

بهداشت حرفه ای

بهداشت

۱۵

محمد امین بابک

پزشکی

پزشکی

۱۶

عرفان اسدی

پزشکی

پزشکی

۱۷

نگین حسینی  

پرستاری

پرستاری

کلید واژه ها: کمیته تحقیقات دانشجویی اعضا شورا دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۸ تیر ۱۴۰۲