مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات

تعداد بازدید:۲۵

   مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات

نام و نام خانوادگی معصومه کلانتری
رشته تخصصی دکتری عمومی
پست الکترونیک

m.kalantari@arakmu.ac.ir

آدرس محل کار اراک-میدان بسیج -مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی
تلفن تماس 086-34173645

 

کلید واژه ها: مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات خانم دکتر معصومه کلانتری

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۴۰۰