رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

تعداد بازدید:۲۲

              رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

 

نام و نام خانوادگی                    رضا سپهری پویا             
رشته تخصصی  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
پست الکترونیک 

rezasepehrip@gmail.com

آدرس محل کار اراک -میدان بسیج-مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی اراک
تلفن محل کار 086-34173645

 

 

 

 

کلید واژه ها: رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی منابع علمی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۴۰۰