تاریخچه

تعداد بازدید:۱۸

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک، یکی از شش معاونت دانشگاه است که در سال 1393 از معاونت آموزش و تحقیقات منفک شده و زیر نظر ریاست دانشگاه فعالیت می کند. معاونت تحقیقات و فناوری، مسئولیت مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر امور حوزه پژوهش دانشگاه را بر عهده دارد. هدایت فعالیت های پژوهشی دانشگاه و حمایت از فعالیت های پژوهشی اساتید، محققان، دانشجویان، کارکنان بخشی از فعالیت های این معاونت است.

این معاونت به عنوان یک معاونت پویا با مجموعه‌های مدیریت تحقیقات و اطلاع‌رسانی پزشکی، کتابخانه مرکزی، مرکز رشد سلامت ،مراکز تحقیقاتی بیماری های عفونی، پزشکی مولکولی، طب سنتی و مکمل و کمیته تحقیقات دانشجوئی مشغول به فعالیت می باشد

کلید واژه ها: معاونت تحقیقات و فناوری تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۰