چشم انداز

تعداد بازدید:۱۶

معاونت تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک با ایجاد انگیزه و تفکر حل مشکلات بر مبنای پژوهش در سطح مدیریت‌ها، کارکنان و دانشجویان دانشگاه و تکیه بر نیروی کارآمد و شایسته اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان با تاکید بر ارزش‌های متعالی اسلامی، رعایت اصول اخلاق در پژوهش و عدالت در راستای نیازهای واقعی و سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و نقشه جامع علمی کشور و متناسب با فرهنگ استان، رسالت و ماموریت‌های اصلی زیر را بر عهده دارد:

- انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای مرتبط با سلامت و زیست فناوری

- ارتقاء سطح علمی – پژوهشی

- افزایش توانمندی سازمان در انجام پژوهش

- انتشار نتایج تحقیقات و تالیفات پژوهشگران در سطح ملی و بین‌المللی

- تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت

- در اولویت قرار دادن حل مشکلات بهداشتی و سلامتی استان و منطقه جهت دستیابی به حداکثر بهره‌وری (Utilization) از نتایج تحقیقات

- کاهش وابستگی اعتباری به منابع دولتی با جذب بودجه‌های پژوهشی سازمان‌های ملی و بین‌المللی

کلید واژه ها: چشم انداز (Vision) معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۰