اعضا کمیته اخلاق

تعداد بازدید:۲۲

اعضای محترم کمیته اخلاق دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی اعضاء کمیته اخلاق

سمت

1

جناب آقای دکتر سید محمد جمالیان

رئیس

2

جناب آقای دکتر علیرضا کمالی

دبیر

3

جناب آقای دکتر سعید چنگیزی آشتیانی

عضو اصلی

4

سرکار خانم دکتر معصومه کلانتری

مشاور دایمی

5

جناب آقای دکتر محسن فدوی

متخصص اخلاق پزشکی

6

سرکار خانم دکتر محبوبه خورسندی

عضو

7

سرکار خانم دکتر پرویندخت بیات

عضو

8

جناب آقای دکتر پارسا یوسفی چایجان

عضو

9

حجت الاسلام جناب آقای دکتر سید عبدالله  محمودی

روحانی

10

جناب آقای دکتر حسین سرمدیان

عضو

11

جناب آقای دکتر امیر الماسی حشیانی

متخصص آمار و اپیدمیولوژی

12

سرکار خانم دکتر کبری راهزانی

عضو

13

جناب آقای دکتر سیاوش آقاخانی

نماینده جامعه علمی

14

جناب آقای دکتر مهران شایگان فرد

عضو

15

سرکار خانم دکتر منیژه کهبازی

عضو

16

جناب آقای دکتر احمد امانی

عضو

17

جناب آقای دکتر محسن ابراهیمی منفرد

عضو

18

جناب آقای غلامعباس حسین آباد

حقوقدان

19

سرکار خانم دکتر افروز نخستین

عضو

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۴۰۰