معاون تحقیقات و فناوری

تعداد بازدید:۲۰۱۸
  

نام و نام خانوادگی: دکتر داود حکمت پو 

رشته تحصیلی: پرستاری

پست الکترونیک: dr_hekmat@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم: 08633838319

شماره تماس داخلی: 319

آدرس: اراک-میدان بسیج-مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)-دانشگاه علوم پزشکی اراک-معاونت تحقیقات و فناوری

سوابق اجرایی

 • مدیر پژوهش دانشگاه از سال 1388 تا 1391
 • مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه از سال 1398 تا 1401
 • معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از سال 1402 تا کنون

شرح وظایف

 • بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه
 • تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
 • تنظیم و بازنگری سند استراتژیک پژوهش دانشگاه
 • اداره امور واحد های پژوهشی تابعه و وابسته به دانشگاه
 • همکاری در ارائه خدمات علمی فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی
 • همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای سایر موسسات غیر دانشگاهی
 • نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه ،کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت استفاده اعضاء هیات علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارجی برابر ضوابط مصوب
 • تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی
 • برنامه ریزی جهت چاپ و انتشار تالیفات و یا ترجمه کتب توسط اعضاءهیات علمی دانشگاه
 • ارائه گزارش عملکرد مالی و برآورد اعتبار سالیانه امور پژوهشی دانشگاه جهت طرح در هیات رییسه
 • نظارت بر کلیه مراکز توسعه بالینی دانشگاه

کلید واژه ها: معاونت تحقیقات و فناوری معاون تحقیقات و فناوری دکتر داود حکمت پو

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۳