شورای فناوری

تعداد بازدید:۴۴۸

شورای فناوری دانشگاه بر آن است تا با استفاده از ظرفیت های دانشگاه و سایر نهادهای مرتبط با هم افزایی و هم اندیشی کلیه متخصصین، صاحبنظران و ذینفعان، بتواند نقش مؤثری در توسعه فناوری سلامت بخصوص در زمینه صنعت بیوتکنولوژی پزشکی، تجهیزات  و کیت های آزمایشگاهی جهت ارتقاء سلامت جامعه ایفا نماید.

 این شورا پیرو سیاست ها و برنامه های کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تمام زمینه های فناوری سلامت به عنوان باالترین مرجع تصمیم گیری، برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر فعالیت های دانشگاه در حوزه فناوری و چرخه تبدیل علم به ثروت در فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه می باشد.  

مأموریت شورای فناوری دانشگاه   

·         تدوین چشم انداز، برنامه راهبردی، نقشه راه و سیاست ها و مدیریت کلان برنامه های دانشگاه در حوزه فناوری. 

·         هدفمند نمودن فعالیت های تحقیقاتی در مسیر تولید فناوری و محصول به وسیله تسهیل فرآیندها و روش های حمایتی.  

·         توانمند سازی هدفمند اعضای هیأت علمی، فناوران و متولیان شرکت های دانش بنیان در نظام سلامت.  

·         بسترسازی برای انتقال دانش فنی و بومی سازی محصولات حوزه سلامت با استفاده از ظرفیت های بین المللی.  

·         حمایت از گسترش و تأسیس شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت مستقر در مراکز رشد فناوری دانشگاه.  

·         پیش بینی تخصیص 3 درصد از منابع کل دانشگاه در حوزه فناوری و درآمد 5 درصدی از بالاسری فروش شرکت  های مستقر در چشم انداز 1404.

کلید واژه ها: گروه توسعه فناوری سلامت شورای فناوری معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۴۰۲