مراحل پذیرش دستیار پژوهش

تعداد بازدید:۲۶۰

مطالعه دقیق شرایط برنامه و اطمینان از واجد شرایط بودن اولین مرحله این برنامه است. مراحل بعدی عبارتند از:

-
دریافت اعلام نیاز از یکی از مراکز تحقیقاتی مصوب قطعی دانشگاه‌های علوم پزشکی (نامه با امضای ریاست مرکز به معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه)

 پیگیری موافقت معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و ارسال نامه موافقت به معاون تحقیقات و فناوری ستاد وزارت بهداشت
-
ثبت‌نام در این سایت (rap.research.ac.ir) و ارسال تمام مدارک لازم

 بررسی مدارک ارسالی توسط کارشناس برنامه و ارسال نامه معرفی فرد با امضای معاون تحقیقات و فناوری ستاد وزارت به معاونت پشتیبانی ستاد وزارت بهداشت - ایمیل نامه به متقاضی واجد شرایط (مدت زمان لازم: حداقل ۲ روز اداری و حداکثر یک هفته)/ ارسال ای‌میل و توضیح در مواردی که فرد شرایط لازم را نداشته باشد
-
ثبت‌نام متقاضی در سامانه متمرکز تأمین و توزیع نیروی انسانی وزارت بهداشت به نشانی https://tarhreg.behdasht.gov.ir

کلید واژه ها: مراحل پذیرش دستیار پژوهش جذب دستیار پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲