مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه پژوهان دانشگاه علوم پزشکی اراک


سامانه پژوهان

سامانه پژوهان یک سیستم جامع با قابلیت های مختلف جهت ثبت پروپوزال های طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها، مقاله ها، گرنت ها، اختراع ها، شوراها و سایر رویدادهای پژوهشی است. این سامانه بانک کل پژوهشگران را در بردارد ...