کمیته ها و شوراها

تعداد بازدید:۲۳۸۸

کمیته‌ها و شوراهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک در یک نگاه
 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک، دارای 2 کمیته و 5 شورا به این شرح است:

- کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

- کمیته منطقه‌ای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

- شورای انتشارات دانشگاه

- شورای پژوهشی دانشگاه
- شورای سیاست‌گذاری پژوهش در سلامت (HSR) دانشگاه

-شورای فناوری

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک کمیته ­ای است تحت نظارت مدیریت فناوری و اطلاع رسانی دانشگاه که بر اساس رسالت­های دانشگاه و در جهت ارتقاء سطح علمی – پژوهشی دانشجویان و بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می­نماید . این کمیته در سال 1372 فعالیت خود را آغاز نموده است.

برای اطلاع از ساختار کمیته و فعالیت های آن به ساب پورتال مدیریت تحقیقات مراجعه فرمایید.


کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی و حفاظت از آزمون های انسانی در تحقیقات علوم پزشکی و استفاده از نظرات صاحب‌نظران حیطه‌های مختلف علوم زیستی، کمیته های اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل می گردد. در دانشگاه علوم پزشکی اراک، کمیته اخلاق در پژوهش در سال 1379بصورت درون دانشگاهی تشکیل و بصورت رسمی و بر طبق دستوالعمل وزارت متبوع شکل گرفته و کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد .این کمیته در دانشگاه علوم پزشکی اراک در دو سطح کمیته مرکزی و کمیته های تخصصی تشکیل می‌گردد. بررسی طرح های پژوهشی، رسیدگی به موضوعات و مصادیق تخلفات پژوهشی، سیاستگذاری در امر اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی و ابلاغ آیین نامه ها و دستور العمل های کشوری از جمله شرح وظایف و فعالیت های این کمیته می باشد. شایان ذکر است دانشگاه های غیر علوم پزشکی منطقه نیز حسب نیاز طرح های خود را که دارای سوژه انسانی می‌باشند، جهت بررسی، تصویب و اجازه انجام به کمیته اخلاق در پژوهش‌های دانشگاه علوم پزشکی اراک ارسال می نمایند.

برای اطلاع از ساختار کمیته و فعالیت های آن به صفحه ساب پورتال کمیته اخلاق در پژوهش در مدیریت تحقیقات و اطلاع رسانی پزشکی مراجعه فرمایید.

 

شورای انتشارات دانشگاه

شورای انتشارات به منظور تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی، اندیشه‌ورزان و دانشوران برای انتشار آثار ارزنده در رشته های گوناگون، به ویژه رشته های مربوط به علوم پزشکی، در راستای این اهداف انجام وظیفه می نماید:

- گسترش وترویج علوم و فنون در زمینه های مختلف، به ویژه علوم پزشکی

- کمک به افزایش دانش اعضای هیئت علمی، دانشجویان، اندیشمندان و سایر افراد جامعه از طریق نشر آثار ارزنده پژوهشگران و اندیشمندان ایرانی و غیر ایرانی

- شناساندن توانایی‌های علمی و پژوهشی دانشمندان ایرانی به اندیشمندان سایر کشورها از طریق چاپ و انتشار آثار مربوط به آن‌ها

- فراهم کردن زمینه‌های رشد کیفی و کمی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اراک

برای اطلاع از ساختار شورا و فعالیت های آن به صفحه شورا مراجعه فرمایید.

 

 

شورای پژوهشی دانشگاه

به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های پژوهشی - فناوری و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه فعالیت‌ های پژوهشی و فناوری در سطح دانشگاه، شورای پژوهشی تشکیل می‌‌شود. وظایف و حیطه اختیارات این شورا بشرح زیر می باشد:

وظایف شورای پژوهشی دانشگاه عبارت است از:

الف- همکاری با معاون پژوهشی برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت رییسه

ب- ارایه پیشنهاد در زمینه‌‌های مختلف پژوهشی به شورای دانشگاه از جمله:

بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دانشگاه

هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در دانشگاه

مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌ های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از دانشگاه

بررسی نحوه ارایه خدمات پژوهشی به سازمان‌ های مختلف برای برآوردن نیازهای کشور،  منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز صنعتی

ج-تهیه و تدوین و پیشنهاد طرح های تربیت محقق

د- بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه‌ های پژوهشی

ه- پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش، درمان و بهداشت

و- تهیه و تدوین آیین‌ نامه‌ های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط

ز- بررسی و اظهارنظر درباره مسایلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهد
ح- تصویب طرح‌های پژوهشی دانشگاه اعم از پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای

ط- ترغیب و تشویق اعضای هیئت علمی به تألیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی

ی- پیشنهاد آیین‌ نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای دانشگاه  

ک- ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ‌ التحصیلان دانشگاه برای کار در جامعه از طریق اجرای طرح‌های تحقیقاتی ویژه

ل- تعیین و پیشنهاد خط‌ مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه‌ های علمی و فنی کشور

م- برنامه‌ریزی فرصت‌ های مطالعاتی اعضای هیئت علمی

ن- پیشنهاد اهداف و خط‌ مشی پژوهشی دانشگاه

 

شورای سیاست‌گذاری پژوهش در سلامت (HSR) دانشگاه

برخی از تحقیقات جنبه کاربردی دارند و با هدف تولید اطلاعات مناسب برای حل مشکلات، مسائل اجرایی طراحی می شوند و منظور از اجرای آنها تدوین فرضیات علمی به منظور بسط دانش نو نیست، بلکه برای تصمیم گیری سطوح مدیریتی و ارائه راه حلهای مناسب گرفته می شوند. از آنجائیکه توسعه بهداشت و درمان جامعه مستلزم دسترسی به آخرین تحولات فنی و علمی و بکارگیری بهترین روشهای ممکن در ارائه خدمات است، تحقیق در سیستمهای بهداشتی درمانی Health System Research به عنوان یک شاخه پژوهش نوین شناخته شده است. حمایت از روند تصمیم گیری در تمام سطوح نظام بهداشتی با تولید اطلاعات مناسب است تا با افزایش کارایی نظام منجر به بهبود وضعیت بهداشت مردم شود ، بررسی های مکرر گویای این واقعیت است که H.S.R قادر است اطلاعاتی گسترده مربوط به دامنه وسیعی از رویدادهای درون نظام بهداشتی را ارائه دهد که این کمک شایانی به سیاست گذاران نظام سلامت کشور می نماید.

به منظور هدفمند نمودن پژوهش در نظام سلامت و نظارت بر اجرای این نوع پژوهش، شورای سیاست گذاری پژوهش نظام سلامت به عنوان زیر مجموعه ای از شورای پژوهشی دانشگاه با اهداف ذیل در هر دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور تشکیل می گردد.

اهداف شورای سیاست گذاری دانشگاه

1. هدفمند کردن پژوهش های حیطه H.S.R

2. افزایش کمی و کیفی پژوهش در نظام سلامت

3. ارتقاء کیفیت تحقیقات در نظام سلامت

4. بسترسازی برای کاربرد نتایج پژوهش های حیطه H.S.R

5- استفاده بهینه از نتایج بدست آمده پژوهش های حیطه H.S.R

 


شورای فناوری

اطلاعات این بخش به زودی تکمیل خواهد شد.

کلید واژه ها: کمیته ها و شوراها معاونت تحقیقات و فناوری

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۸