اهداف و تاریخچه

تعداد بازدید:۱۸۷

اهداف

اهداف اختصاصی ثبت سرطان پستان شامل موارد زیر می باشد:

 • مقایسه وضعیت اطلاعات تشخیصی و درمانی بیماران در پرونده های مناطق مختلف کشور
  • مقایسه شاخص های کیفیت تشخیص مربوط به پاتولوژی در مراکز درمانی همکار
  • مقایسه شاخص های کیفیت تشخیص مربوط به تصویربرداری در مراکز درمانی همکار
  • مقایسه شاخص های مربوط به جراحی در مراکز درمانی همکار
  • مقایسه شاخص های مربوط به درمان های دارویی (شمی درمانی، هورمورن درمانی و ) در مراکز درمانی همکار
  • مقایسه شاخص های مربوط به درمان های رادیوتراپی در مراکز درمانی همکار
  • مقایسه شاخص های مربوط به پاسخ به درمان در مراکز درمانی همکار
 • مقایسه وضعیت مرحله بیماری در بدو تشخیص (Stage at the Diagnosis)
 • تعیین وضعیت بقاء بدون بیماری و بقاء کلی 5 ساله. 10 ساله در سرطان پستان در ایران
 • توسعه تحقیقات چند مرکزی و ایجاد شبکه تحقیقات بالینی سرطان پستان در ایران
 • افزایش کیفیت اطلاعات سرطان پستان مرتبط با برنامه ثبت سرطان جمعیتی
 • توسعه همکاری های بین المللی
 • برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت بیمارستانی و فرایندهای مراقبت از بیمار
 • اقتصادی (هزینه، بار بیماری، هزینه اثربخشی) خدمات و اقدامات تشخیصی و درمانی
 • بهره برداری از نتایج در آموزش تخصصی (رزیدنت ها و فلوها)

تاریخچه برنامه

فاز پایلو) (انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی(

ثبت سرطان بیمارستانی از سال 1394 در مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران پایه‌ریزی شد و تا سال 1397 به جمع‌آوری اطلاعات بالینی سرطان‌های پستان پرداخته است. پس از ساخت فرم ها ابتدا ورود دیتا توسط نرم افزار ثبت سرطان جمعیتی Canreg انجام میشد اما با توجه به مشکلات و همچنین عدم توانایی این نرم افزار در پوشش دهی مراکز مختلف با یکدیگر، نرم افزار DHIS2 که یک سامانه مبتنی بر وب است و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی می باشد جایگزین گردید این نرم افزار دارای قابلیت های فراوانی از جمله تا کنون تعداد 1765 پرونده از مجتمع بیمارستانی امام خمینی برای سالهای 93-95 ثبت شده است.
پس از پیاده سازی برنامه در سطح انستیتو کانسر و آماده‌سازی زیرساخت های مورد نیاز مانند فرم جمع‌آوری داده و نرم‌افزار ورود اطلاعات، برنامه توسعه بصورت همکاری استان های مختلف از سال 1397 در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد.

برنامه توسعه

 • مرحله اول توسعه: توسعه شبکه برنامه ثبت سرطان بالینی در سطح کشور

در این مرحله امکان اجرای برنامه در سایر استان‌ها مورد بررسی قرار گرفت ابتدا کارگاه آموزشی و آشنایی با برنامه با حضور استان های مرحله اول فاز توسعه برگزار گردید و در حال حاضر 14 استان (18 بیمارستان) در برنامه فعال می باشند.

کلید واژه ها: ثبت بالینی سرطان پستان رجیستری ثبت بالینی سرطان پستان معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۴۰۲