درباره برنامه ثبت آرتریت روماتوئید

تعداد بازدید:۳۰۰

ثبت روماتولوژی ایران، در سال 1395 تأسیس شد و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران تأمین مالی شد و توسط مرکز تحقیقات روماتولوژی (RRC) ایجاد و نگهداری می شود. ماموریت این برنامه ترویج تحقیقات و اکتشافات جدید در زمینه بیماری های روماتیسمی از جمله آرتریت روماتوئید (RA)، لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE)، اسکلروز سیستمیک (SSc) و اسپوندیلیت آنکیلوزان (AS) است. اعتقاد این برنامه این است که با همکاری بیماران، خانواده ها، پزشکان و محققان می توان سلامت و کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشید. در این برنامه برای بیمارستان‌ها، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها و پزشکان یک سیستم ثبت نام ایجاد شده است تا بیماران روماتیسمی خود را ثبت کنند. به این ترتیب چندین بیمارستان، آزمایشگاه و مرکز تحقیقاتی به هم متصل شده اند. علاوه بر این، کمیته این برنامه آماده دریافت و بررسی پروژه های تحقیقاتی ارسال شده در رابطه با بیماری های روماتیسمی است. دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی با هدف ثبت و بررسی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید از سال 1397 به این برنامه پیوسته است و یکی از برنامه های موفق ثبت در استان محسوب می شود.

کلید واژه ها: رجیستری روماتولوژی ثبت آرتریت روماتوئید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۴۰۲