لیست دانشگاه ها و بیمارستان های همکار

تعداد بازدید:۲۰۶
  • لیست دانشگاه ها و بیمارستان های همکار

تهران (انستیتو کانسر ایران بیمارستان امام خمینی)-شروع از سال 1394
اصفهان (بیمارستان سیدالشهدا، بیمارستان الزهرا)- شروع از سال 1398
ارومیه (بیمارستان امام خمینی) شروع از سال 1397
ایلام (بیمارستان مصطفی خمینی) شروع از سال 1398
بوشهر (بیمارستان شهدای خلیج فارس) شروع از سال 1397
سبزوار (بیمارستان واسعی) شروع از سال 1397
لرستان (بیمارستان شهید رحیمی) شروع از سال 1398
اراک (بیمارستان آیت الله خوانساری) شروع از سال 1397
کرمانشاه (بیمارستان امام رضا (ع)) شروع از سال 1397
گیلان (بیمارستان پورسینا) شروع از سال 1397
قم (بیمارستان های شهید بهشتی، نکوئی) شروع از سال 1398
بابل (بیمارستان های آیت الله روحانی، مرکز رادیوتراپی شهید رجایی بابلسر) شروع از سال 1398
زاهدان ( بیمارستان علی ابن ابیطالب , بیمارستان خاتم النبیا) شروع از سال 1399- مرحله پایلوت
آبادان (بیمارستان آیت الله طالقانی) شروع از سال 1399- مرحله پایلوت
قزوین (بیمارستان آموزشی درمانی مستقل ولایت) شروع از سال 1401-پایلوت اضافه شود
تهران (بیمارستان آرش) شروع از سال 1401 پایلوت اضافه شود
گراش (بیمارستان امیرالمومنین گراش) شروع از سال 1401 پایلوت اضافه شود

کلید واژه ها: لیست دانشگاه های همکار ثبت بالینی سرطان پستان رجیستری بالینی سرطان پستان معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۴۰۲