معرفی کمیته تحقیقات و فناوری

تعداد بازدید:۳۴۳۲
معرفی کمیته تحقیقات و فناوری

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک از واحدهای وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه است که با هدف ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان از طریق فراهم نمودن بستری مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق، ایجاد انگیزه و گسترش فرهنگ پژوهش، آموزش فنون پژوهش و ایجاد ارتباط منطقی بین اساتید و دانشجویان برای همکاری در طرح های پژوهشی ،شکل گرفته و فعالیت‌های خود را در شاخه‌های مختلف و به منظور دستیابی به این اهداف متمرکز ساخته است.توانمندسازی پژوهشی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی، رسالت اصلی کمیته تحقیقات دانشجویی است که با برگزاری کارگاه‌ و بازدید علمی، فعالیت در قالب گروه‌ مطالعاتی و تحقیقاتی، اجرای طرح‌ تحقیقاتی، شرکت در همایش و جشنواره‌ علمی، انتشار مقاله و کتاب در حوزه علوم پزشکی، نوآوری علمی و ارائه مقاله و سخنرانی در مجامع علمی انجام می‌پذیرد. کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی، مستقر در بال زرد دانشکده پزشکی، پاسخ گوی ابهامات و  سوالات شما عزیزان خواهند بود .

کلید واژه ها: کمیته تحقیقات معرفی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۴۰۲