مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

تعداد بازدید:۸۹۲

توانمندی دانشگاه ‌ها در دنیای امروز تا حد زیادی با دستاوردهای تحقیقاتی آن‌ها سنجیده می­ شود. ارائه خدمات مناسب در نظام سلامت مستلزم انجام تحقیقات کاربردی برای ایجاد شواهد دقیق علمی است. پژوهش‌هایی که به درستی طراحی و اجرا شوند می‌توانند نقش بسزایی در دستیابی به روش‌های نوین و بومی برای پیشگیری، تشخیص، درمان و بازتوانی داشته باشند. از سوی دیگر، تحقیقات پایه می‌توانند علاوه بر گسترش مرزهای دانش، به توسعه توانمندی علمی دانشگاه در حل مسائل پیچیده کمک کند. مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات به عنوان مدیریت بنیادی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با هدف گسترش و نهادینه کردن پژوهش و ارایه بستری مناسب در این حیطه فعالیت می نماید. شرح فعالیت های این مدیریت را در حیطه های سیاستگذاری در امر پژوهش در سطوح مختلف دانشگاه، تقویت زیر ساخت های پژوهشی و کلیه ی امور مرتبط با تصویب طرح های پژوهشی اعم از پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای، تدوین اولویت های پژوهشی با همکاری کلیه ذینفعان می توان خلاصه نمود.

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۲