سامانه پژوهان

تعداد بازدید:۱۴۸۵

سامانه پژوهان یک سیستم جامع با قابلیت های مختلف جهت ثبت پروپوزال های طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها، مقاله ها، گرنت ها، اختراع ها، شوراها و سایر رویدادهای پژوهشی است. این سامانه بانک کل پژوهشگران را در بردارد و بهترین گزینه جهت ساماندهی امور پژوهشی می باشد. در دانشگاه علوم پزشکی اراک کلیه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها، کتاب ها و سایر رویدادهای پژوهشی از سال 1392 کاملا در این سامانه وارد شد و در حال حاضر کلیه امور پژوهشی از طریق این سامانه انجام می شود.

کلید واژه ها: سامانه پژوهان معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی اراک سامانه پژوهان دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۴۰۱