کمیته تحقیقات دانشجویی

تعداد بازدید:۱۵۷۴

ارائه مقاله با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک

 
 

آدرس سازمانی (Affiliation) کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک در مقالات و منابع علمی

فارسی: کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

English: Student Research Committee, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran


بنابر مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه لازمه دریافت جایزه مقاله و هرگونه امتیاز آموزشی، طبق آیین نامه های پژوهشی، درج صحیح آدرس سازمانی کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه در منابع علمی منشره می باشد.

 
آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۷