معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

جشنواره فرآیندهای دانش بنیان
۰۵ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۸:۱۶

جشنواره فرآیندهای دانش بنیان

وبینارکشوری طراحی واکسن
۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۸

وبینارکشوری طراحی واکسن

وبینار End note مقدماتی و پیشرفته
۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۱

وبینار End note مقدماتی و پیشرفته

کارگاه مدرسه بهاره نوروساینس
۰۸ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۵

کارگاه مدرسه بهاره نوروساینس