معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

سمپوزیوم بین المللی ایدز
۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵:۱۱

سمپوزیوم بین المللی ایدز

اولین رویداد ایران ژئو
۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۱

اولین رویداد ایران ژئو

چهارمین کنگره دانشجویی
۱۶ آبان ۱۴۰۱ | ۰۹:۱۳

چهارمین کنگره دانشجویی