ثبت آسیب های طناب نخاعی

تعداد بازدید:۲۸۲

توسعه نظام ثبت ملی آسیب نخاعی ایران از سال 1391 جزء اولویت های اصلی شبکه ملی تحقیقات ضایعات نخاعی ایران بود اما راه اندازی آن در سال 1393 و با حمایت مستقیم اداره ثبت بیماریهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تصویب طرح پیشنهادی ارائه شده توسط مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا بطور رسمی آغاز شد. در این راستا، دکتر وفا رحیمی موقر معاون پژوهشی مرکز تحقیقات تروما سینا از سوی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان مسئول برنامه منصوب شدند. بلافاصله بعد از تصویب برنامه به عنوان ثبت ملی آسیب نخاعی ایران، ساختار اجرایی پروژه، فرایندها، فرم های جمع آوری داده، راهنماها، فرم های اجرایی و نرم افزار ثبت طراحی و آماده بهره برداری گردید. فاز پایلوت برنامه با مشارکت بیمارستانهای سینا، فیروزگر تهران و بیمارستان پورسینا رشت از مهر 1394 تا اول خرداد ماه 1395 اجرا شد. در تاریخ 30 مرداد 1395، تفاهم نامه همکاری با مراکز تحقیقاتی تروما دانشگاه های علوم پزشکی یزد، کاشان و شیراز به منظور اجرای برنامه ثبت در این شهرها منعقد شد. هم اکنون این برنامه آمادگی لازم را به منظور همکاری با مراکز تحقیقاتی تروما سایر استانها و شهرهای کشور عزیزمان در راستای ثبت بیماران آسیب نخاعی در آن شهرها دارد.

کلید واژه ها: ثبت آسیب های طناب نخاعی برنامه ثبت بیماری ها معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۴۰۲