برگزیدگان هفته پژوهش سنوات قبل

تعداد بازدید:۴۴۱

لیست پژوهشگران برتر سال 1395

لیست پژوهشگران برتر سال 1396

لیست پژوهشگران برتر سال 1397

لیست پژوهشگران برتر سال 1398

لیست پژوهشگران برتر سال 1399

کلید واژه ها: جشنواره هفته پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲