دفتر ارتباط با صنعت

تعداد بازدید:۲۲۸۷

آدرس سازمانی (Affiliation) دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی اراک در مقالات و منابع علمی

فارسی: دفتر ارتباط با صنعت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

English: University-Industry Collaboration Center, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran

 

بنابر مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه لازمه دریافت جایزه مقاله و هرگونه امتیاز آموزشی، طبق آیین نامه های پژوهشی، درج صحیح آدرس سازمانی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در منابع علمی منتشره می باشد.

 
آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۳۹۷