مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات

تعداد بازدید:۹۳۸
  

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه قهرمانی

رشته تحصیلی:فیزیک پزشکی

پست الکترونیک: f.ghahremani@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم: 08633838348

شماره تماس داخلی: 348

آدرس:اراک-میدان بسیج-مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)-دانشگاه علوم پزشکی اراک-معاونت تحقیقات و فناوری

شرح وظایف

 • توسعه پژوهش از طریق آشناکردن پژوهشگران با روش های اصولی و صحیح تحقیق 
 • تدوین برنامه پژوهشی دانشگاه و تعیین اولویت های تحقیقاتی در قالب برنامه های کوتاه و بلند مدت
 • ارزیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه
 • ارتباط و تعامل با معاونین پژوهشی دانشکده ها و مراکزتحقیقاتی جهت اعمال سیاست های تحقیقاتی دانشگاه
 • بهینه سازی نظام منابع مالی در عرصه تحقیقات
 • جهت دهی تحقیقات در راستای تولید علم، ارتباط با صنعت و پاسخگویی به نیاز جامعه
 • برگزاری و تقویت شورای پژوهشی به منظور سیاست گذاری در عرصه تحقیقات
 • برگزاری و تقویت شورای HSR  به منظور سیاست گذاری در عرصه تحقیقات
 • بستر سازی مناسب جهت افزایش طرح های چند مرکزی داخلی و خارجی
 • برگزاری کمیته تخصصی اخلاق در پژوهش
 • ارتباط با معاونت پژوهشی وزارت متبوع جهت اعمال سیاست های تحقیقاتی کشور

کلید واژه ها: مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۳