ثبت آرتریت روماتوئید

تعداد بازدید:۳۴۱

هدف از برنامه، ثبت و ایجاد پایگاه داده اطلاعات بالینی و آزمایشگاهی بیماران آرتریت روماتویید برای بهبود روند پیگیری درمان های ارائه شده به بیماران و تحقیق در مورد این بیماری بهبود مراقبت از طریق تعیین و ارزیابی اثربخشی درمان های در نظر گرفته شده برای بیماران، تعیین فراوانی بیماران با ازمایش RF مثبت و منفی، تعیین فراوانی بیماران با آزمایش Anti-CCP مثبت و منفی، تعیین فراوانی  سابقه بیماری آرتریت روماتویید در خانواده و تعیین فراوانی سابقه سایر بیماریهای روماتیسمی در خانواده است.

کلید واژه ها: ثبت آرتریت روماتوئید برنامه ثبت بیماری ها معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۴۰۲