مدیریت ها و گروه ها

تعداد بازدید:۱۶۵

معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اراک دارای یک مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات و دو گروه توسعه فناوری سلامت و اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی است.

کلید واژه ها: مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات گروه فناوری گروه اطلاع رسانی مدیریت ها و گروه ها معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۲