فرم ها

تعداد بازدید:۱۸۱

فرم پروپوزال طرح ­های تحقیقاتی

فرم پروپوزال پایان نامه­ ها

فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی کیفی

فرم نگارش گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

دستورالعمل نگارش پایان نامه

فرم رضایت آگاهانه طرح تحقیقاتی

چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی

نحوه صحیح آدرس دهی مقالات

فایل ترجمان دانش

کلید واژه ها: فرم های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲