تحصیلات تکمیلی و برنامه ها

تعداد بازدید:۴۳۴

در حال حاضر دو دوره برنامه دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک وجود دارد که به شرح هر کدام پرداخته می شود.

کلید واژه ها: تحصیلات تکمیلی پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲