کمیته ها و شوراها

تعداد بازدید:۳۹۰

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات متشکل از شوراهای پژوهشی دانشگاه، کمیته اخلاق مطالعات انسانی و حیوانی، پژوهش در نظام سلامت و شورای کتب و انتشارات تشکیل شده است که با هدف تسهیل فرایند تصویب کتب، طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها به صورت مستمر با حضور اعضا تشکیل می گردد.

کلید واژه ها: کمیته ها و شوراها معاونت تحقیقات و فناوری

آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۴۰۱