معرفی جشنواره رازی

تعداد بازدید:۱۵۶

جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، همه ساله به منظور تجلیل از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور و محققان منطقه خاورمیانه و کشورهای عضو آیسسکو جهت معرفی فعالیت‌های تحقیقاتی برتر علوم پزشکی با تأکید بر جنبه‌های نو‌آوری در دو قسمت برگزار می‌گردد.

 • افراد حقیقی و نهادهای حقوقی داخل کشور شامل:
 1. محققین
 2. محققین جوان (35 سال و کمتر با ارایه تصویر شناسنامه- محققین دانشجو (با ارایه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه مربوطه در زمان ثبت نام)
 3. صاحبان ابداعات و اختراعات در حیطه های علوم پزشکی
 4. محققینی که تحقیقات آنها منجر به ارتقای نظام سلامت شده باشد (HSR)
 5. دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 6. مراکز تحقیقاتی و مراکز رشد فناوری مصوب علوم پزشکی کشور
 7. کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 8. سازمانهای غیردولتی / شرکتها/ مؤسسات / انجمنهای خیریه و انجمنهای علمی حامی پژوهش های علوم پزشکی
 • محققین خارج از کشور شامل:
 1. محققین ایرانی مقیم خارج از کشور
 2. محققین غیرایرانی عضو کشورهای آیسسکو
 3. محقق غیرایرانی منطقه خاورمیانه

کلید واژه ها: جشنواره رازی معرفی جشنواره رازی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲