وظائف و ارکان شورای فناوری

تعداد بازدید:۲۵۱

وظایف شورای فناوری دانشگاه  

·         برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر فعالیت های فناورانه اعضای هیأت علمی، مراکز تحقیقاتی، دانشکده  ها، مراکز رشد فناوری و شرکت های دانش بنیان.  

·          تعیین برنامه محوری و نقشه راه برای مراکز تحقیقاتی و دانشکده های دانشگاه در حوزه فناوری و نظارت بر  حسن اجرای آن ها .  

·         تعیین اولویت های فناوری در حوزه سلامت و برنامه بلند مدت دانشگاه در حوزه فناوری و نظارت بر حسن اجرای آنها. 

·           ارائه پیشنهاد و مصوب نمودن مشوق های حمایتی از اعضای هیئت علمی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققین  دانشگاه جهت ورود به مسیر زنجیره علم ، فناوری و تجاری سازی.  

·         پایش، ارزیابی و تحلیل مستمر برنامه و فعالیت های حوزه فناوری دانشگاه.  

·         تسهیل فرایند تبدیل ایده به محصول از طریق حمایت های مالی برای اعضای هیئت علمی و محققین دانشگاه.   

·         بررسی، ارزیابی و داوری، تصویب و نظارت بر طرح های فناوری منجر به محصول دانشگاه.  

·         حمایت و نظارت بر مراکز رشد فناوری و شرکت های دانش بنیان دانشگاه.  

·

ارکان شورای فناوری دانشگاه   

1 - رئیس شورای فناوری دانشگاه  

2- نایب رئیس شورای فناوری دانشگاه  

3- دبیر شورای فناوری دانشگاه  

4- اعضای حقوقی شورای فناوری دانشگاه  

5- اعضای حقیقی شورای فناوری دانشگاه  

اعضای حقوقی و حقیقی شورای فناوری دانشگاه   

1. رئیس شورا ؛ ریاست دانشگاه  

2. نائب رئیس شورا ؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه  

3. دبیر شورا ؛ مدیر فناوری سلامت دانشگاه  

4.  معاون آموزشی دانشگاه  

5. ریاست دانشکده فناوری های نوین دانشگاه (در صورت وجود) و یا رئیس دانشکده مرتبط با حوزه فناوری  

6. دو نفر از رؤسای شرکت های دانش بنیان (مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره) مستقر در مرکز رشد دانشگاه یا  شرکت های غیر مستقر اعضای هیئت علمی دانشگاه.  

7. رئیس/ روسای مراکز رشد فناوری دانشگاه.  

8. اعضای مدعو حسب دستور جلسه ( بدون حق رای)

 

v     اعضای شورای فناوری دانشگاه با حکم ریاست دانشگاه برای یک دوره 2  ساله با قابلیت تمدید منصوب  می شوند. 

v     شورا می تواند از میان مسئولان اجرایی دستگاه ها یا کارشناسان مسئول و مشاوران برگزیده و یا نخبگان علمی و اجرایی بسته به موضوع تحت بررسی به جلسات دعوت نماید.  

v     اعضای شورا الزم است شخصا در جلسات شورا فناوری شرکت نمایند.  

v     غیبت غیرموجه به صورت 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه در طول سال منجر به حذف عضو از شورا خواهد شد.

کلید واژه ها: شورای فناوری وظائف شورای فناوری شورای فناوری معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اراک معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۴۰۲