شرایط اختصاصی ورود به دوره

تعداد بازدید:۱۸۳

شرایط حداقلی:

۱- داشتن حداقل دو مقاله تحقیقی (original) در مجلات نمایه شده در نمایه های بین المللی نوع ۱ (ISI, PubMed) به عنوان نویسنده اول یا مسئول

۲ - دارا بودن یکی از مدارک زبان انگلیسی به شرح لینک زیر: (مدارک خارج از این لیست مورد پذیرش نیست)

English

تذکر۱: از زمان اخذ مدرک زبان نباید بیش از دو سال گذشته باشد.

تذکر۲: لازم به ذکر است در صورت عدم تایید مدارک توسط کمیته تخصصی وزارت بهداشت حقی برای داوطلب ایجاد نمی گردد.

تذکر3:لازم به ذکراست از سال 1400 به بعد زبا انگلیسی به مفاد آزمون کتبی اضافه شد و نیازی به ارائه مدرک زبان از تاریخ فوق به بعد نمی باشد

کلید واژه ها: شرایط اختصاصی ورود به دوره دکتری تخصصی پژوهشی دوره دکتری تخصصی پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲