شرایط داوطلب

تعداد بازدید:۹۸

شرایط داوطلب

 • دارا بودن دانشنامه دکتری حرفه ای پزشکی/دندانپزشکی از یکی از دانشگاههای معتبر داخل یا خارج کشور که به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.
 • حداقل معدل ۱۶ در دوره دکترای حرفه ای پزشکی/دندانپزشکی .
 • شرکت در امتحان ورودی دستیاری تخصصی و یا فوق تخصصی/فلوشیپ و کسب حداقل ٪۹۰ حدنصاب رشته-محل.
 • کسب حداقل ۵ امتیاز برجستگی علمی-تحقیقاتی به صورت زیر:
 1. دارا بودن مدال المپیاد علمی دانش آموزی در رشته های شیمی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضیات و یا کامپیوتر (طلا=۳ امتیاز، نقره=۲ امتیاز، برنز=۱ امتیاز
 2. دارا بودن مقالات تحقیقاتی به طوری که برای هر ۱ واحد Impact Factor مجله ۱ امتیاز داده میشود (سهم هر یک از نویسندگان مقاله بر اساس قوانین ارتقاء اعضای هیئت علمی محاسبه میشود). مقالات چاپ شده در مجلاتی که IF کمتر از ۱ دارند، گزارش مورد بالینی و اظهار نظرهای شخصی چاپ شده محاسبه نمیگردد.
 3. دارا بودن اختراع ثبت شده با patent بین المللی 2 امتیاز
 4. دارا بودن مدرک BA/BScیا معادل آن ۱ امتیاز
 5. دارا بودن مدرک MPhil/MSc/MPHیا معادل آن ۲ امتیاز
 6. دارا بودن مدرک MD-PhD امتیاز 0
 • حداکثر سن ۳۰ سال تمام برای افراد بدون تخصص بالینی و ۳۵ سال تمام برای متخصصین یا دستیاران بالینی دوره تخصصی/ فوق تخصصی/ فلوشیپ و یا دارندگان مدرکPhD  می باشد. داوطلبان تا سقف ۴۰ سال تمام نیز قابل پذیرش میباشند به شرط آنکه به ازای هر سال سن اضافه، حداقل یک امتیاز اضافه بر آنچه در بند ۵ آمده است، کسب نماید.
 • موفقیت در آزمون زبان انگلیسی مطابق با مصوبات شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص پذیرش دانشجویان PhD by Research
 • تحصیل در برنامه پزشک پژوهشگر تمام وقت میباشد، بنابر این هر گونه اشتغالی به هر صورت و در هر کجا در طول برنامه پزشک پژوهشگر برای این دستیاران ممنوع است.
 • موفقیت در مصاحبه ساختارمند (structured interview).

کلید واژه ها: پزشک پژوهشگر شرایط داوطلب پزشک پژوهشگر

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲