شرایط مراکز تحقیقاتی متقاضی

تعداد بازدید:۹۰

شرایط مرکز تحقیقاتی متقاضی

بررسی صلاحیت مراکز تحقیقاتی برای جذب دستیاران پزشک پژوهشگر توسط دبیرخانه و صدور مجوز توسط "شورا" صورت گرفته و بر اساس موارد زیر است:

  • داشتن مجوز فعالیت از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور،
  • دارا بودن حداقل یک استاد راهنما واجدالشرایط از اعضای هیئت علمی اصلی عضو مرکز ،
  • داشتن فضای تحقیقاتی و امکانات آزمایشگاهی مناسب در مرکز،
  • انجام بخش عمده از آموزش برنامه پزشک پژوهشگر در مرکز،
  • انتشار حداقل ۵۰ مقاله معتبر در مجلات ISI مرتبط با فعالیت مرکز توسط اعضای هیئت علمی مرکز،
  • وجود ارتباطات و همکاری های بین المللی در مرکز.

کلید واژه ها: شرایط مراکز تحقیقاتی متقاضی پزشک پژوهشگر پزشک پژوهشگر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲