مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیته اخلاق کار با حیوانات


کمیته اخلاق کار با حیوانات

آموزه‌های دینی، فرهنگ و افکار عمومی همواره بر رعایت اصول اخلاقی هنگام کار با حیوانات تأکید داشته است. در همین راستا، رعایت اصول صحیح پرورش، نگهداری و کار با حیوانات به طور فزاینده­ ای مورد توجه قرار گرفته، به‌طوریکه در ...

دستورالعمل ها

راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی (قابل استناد فارسی) راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی (قابل استناد انگلیسی) راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی (متن انگلیسی) راهنمای اخلاقی استفاده از حیوانات ...