مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه علوم پزشکی اراک


معرفی کمیته تحقیقات و فناوری

معرفی کمیته تحقیقات و فناوری

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک از واحدهای وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه است که با هدف ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان از طریق فراهم نمودن بستری مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق، ایجاد انگیزه ...

اعضای شورای مرکزی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته دانشکده ۱ امیرحسین موسوی(دبیر) پزشکی پزشکی ۲ علی میرصفی پزشکی پزشکی ۳ محمد امینی پزشکی پزشکی ۴ علیرضا دودانگه رادیوتراپی پیراپزشکی ۵ میعاد حمریان رادیولوژی پیراپزشکی ۶ فاطمه سادات حسینی پزشکی پزشکی ۷ نگار باقی رادیوتراپی پیراپزشکی ۸ پردیس حیدری رادیوتراپی پیراپزشکی ۹ زهرا اسماعیلی رادیوتراپی پیراپزشکی ۱۰ فاطمه خدادادی رادیوتراپی پیراپزشکی ۱۱ مائده پور قاسم کاردرمانی پیراپزشکی ۱۲ شقایق نادمیان رادیوتراپی پیراپزشکی ۱۳ عرفان توفان   دندانپزشکی دندانپزشکی ۱۴ گلنوش جهانمردی بهداشت حرفه ای بهداشت ۱۵ محمد امین بابک پزشکی پزشکی ۱۶ عرفان اسدی پزشکی پزشکی ۱۷ نگین حسینی   پرستاری پرستاری

اولویت های تحقیقاتی

  اولویت های تحقیقاتی سال 1394 اولویت های تحقیقاتی سال 1395 اولویت های تحقیقاتی سال 1400 - 1396 (دوره 5 ساله)  

رئیس گروه توسعه فناوری سلامت

             رئیس گروه توسعه فناوری سلامت   نام و نام خانوادگی                                      معصومه کلانتری رشته تخصصی               ...

آیین نامه های شورای پژوهشی

آیین نامه ها لینک دانلود تفویض اختیار اعطایی به شورای پژوهشی دانشکده ها،مراکز تحقیقاتی،پایگاههای توسعه تحقیقات بالینی و ...