مطالب مرتبط با کلید واژه

تحقیقات و فناوری


مدیر تحقیقات و اطلاع رسانی پزشکی

مدیر محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک نام و نام خانوادگی سرکار خانم دکتر معصومه کلانتری رشته تخصصی پزشک عمومی پست الکترونیک kalantai_neda@yahoo.com آدرس محل کار  اراک – میدان بسیج – مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی اراک تلفن محل کار 086-34173645