مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه توسعه فناوری سلامت


رئیس گروه توسعه فناوری سلامت

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

شورای فناوری

شورای فناوری دانشگاه بر آن است تا با استفاده از ظرفیت های دانشگاه و سایر نهادهای مرتبط با هم افزایی و هم اندیشی کلیه متخصصین، صاحبنظران و ذینفعان، بتواند نقش مؤثری در توسعه فناوری سلامت بخصوص در زمینه صنعت بیوتکنولوژی ...

مرکز رشد

مرکز رشد مرکز رشد واحدهای فناور، به مرکزی اطلاق می شود که می کوشد با ارائه امکانات و خدمات پشتیبانی به کارآفرینان و واحدهای کوچک و متوسط (دارای ایده های قابل تجاری شدن مبتنی بر علم و فناوری)، به آنان کمک ...

فرم ها و اخبار

برای مشاهده هر عنوان بر روی آن کلیک نمایید. خبر: فراخوان حمایت از طرح های فناوری در حوزه پزشکی فرم: دانلود فرم پروپوزال فناوری