کمیته اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

تعداد بازدید:۴۳۰

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه به منظور "رعایت استانداردهای اخلاقی مصوب کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در مراحل مختلف طراحی، اجرا و انتشار نتایج پژوهش ها و همچنین اجرای سیاست های کارگروه وزارتی از جمله اتخاذ تدابیر پیشگیرانه موضوع بندهای 1و2تبصره 7ماده واحده قانون" در سطح دانشگاه، تحت پوشش و نظارت کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش تشکیل می شود..

 

اهداف

بهبود وضعیت اخلاق در پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی اراک

ارتقاء زیر ساخت های سخت افزاری، نرم افزاری و اداری  اخلاق در پژوهش

ارتقاء کمی و کیفی آموزش اخلاق درپژوهش

پایش وضعیت رعایت استانداردهای اخلاقی در همه مراحل  پژوهش

ارتقاء شفافیت در فعالیت های پژوهشی دانشگاه

پیشگیری از تخلفات پژوهشی

اصلاح فرآیندهای اداری مرتبط با پژوهش

ارتقاء استانداردهای فنی اخلاق در پژوهش

کلید واژه ها: کمیته اخلاق

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۱