شورای انتشارات

تعداد بازدید:۳۳۶

اعضای شورا به پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از افراد صاحب نظر و دارای تالیفات در تخصص‌های مختلف با حداقل رتبه علمی دانشیاری و با ابلاغ حکم عضویت به مدت دو سال از طرف ریاست محترم دانشگاه انتخاب می گردند. این شورا اهداف ذیل را دنبال می نماید: سیاست گذاری چگونگی نشر، بررسی درخواستهای رسیده جهت نشر کتاب و هماهنگی لازم جهت اخذ امتیاز خود آموزی کتب چاپ شده از سوی وزارت متبوع

کلید واژه ها: شورای کتب و انتشارات معاونت تحقیقات و فناوری

آخرین ویرایش۰۲ خرداد ۱۴۰۲