مطالب مرتبط با کلید واژه

شورای کتب و انتشارات


شورای انتشارات

اعضای شورا به پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از افراد صاحب نظر و دارای تالیفات در تخصص‌های مختلف با حداقل رتبه علمی دانشیاری و با ابلاغ حکم عضویت به مدت دو سال از طرف ریاست محترم دانشگاه انتخاب می گردند. ...

راهنماها و دستورالعمل ها

راهنمای نگارش کتاب در دانشگاه علوم پزشکی اراک فرم ارزیابی نهایی کتاب فرم ارزیابی اثر (ترجمه) فرم ارزیابی اثر (تالیف) فرم های ارزیابی اثر شورای کتب و انتشارات دانشگاه سایر دستورالعمل ها